Saferec

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

-

   -
 
   Tilaajavastuu
   Luotettava Kumppani
SafeRec - Me kutsumme sitä tietoturvaksi.
Sinä voit kutsua sitä mielenrauhaksi.

 
Tietoa tarvitaan aina, mutta joskus siitä on päästävä eroon
 
Asiakkaan luottamus tietosuojapalveluita tarjoavaan yritykseen on tärkeä asia. Luovutettuanne meille tietosuojamateriaalia, vastuu sen asianmukaisesta kuljetuksesta sekä käsittelystä siirtyy meille. Noudon yhteydessä asiakkaalle jää tietoturvasitoumus, jossa on eriteltynä noudettu materiaali sekä kuljettajan että luovuttajan allekirjoitukset. Materiaali kuljetetaan lukittuna tuhoamispaikalle, jossa se tuhotaan. Tarjoamme hävityspalveluja yritysten ja julkishallinnon lisäksi myös kotitalouksille.

» Kiintolevyjen ja muiden tallenteiden tuhoaminen
» Paperin tuhoaminen
» Sähkö- ja elektroniikkaromu
» Matkapuhelinten tietoturvakäsittely
» Muut materiaalit
» Tietokoneiden kierrätys ja ohjelmallinen tietojen hävittäminen

 
172041  | Copyright © 2018 Safe Rec Oy
Yhteydenotto myyjään