Saferec
-
-

   -
 
   Tilaajavastuu
   Luotettava Kumppani
» Kiintolevyjen ja muiden tallenteiden tuhoaminen
» Paperin tuhoaminen
» Sähkö- ja elektroniikkaromu
» Matkapuhelinten tietoturvakäsittely
» Muut materiaalit
» Tietokoneiden kierrätys ja ohjelmallinen tietojen hävittäminen

Paperin tuhoaminen
 
Myös tieto voi olla jätettä ja usein kaikkein ongelmallisinta. Vääriin käsiin joutuessaan luottamuksellista tietoa sisältävät paperit voivat aiheuttaa kiusallisia tilanteita. Asiakirjojen hävittäminen tehdään pääsääntöisesti joko silppuamalla ne yrityksen omalla silppurilla tai käyttämällä tietosuojapalveluiden ammattilaisia. Jälkimmäinen vaihtoehto on yritykselle taloudellisempi, luotettavampi, yksinkertaisesti parempi.
 
Paperin tuhoamisen jälkeen silppu käytetään uusiopaperin raaka-aineeksi. Asiakirjojen hävittäminen voidaan tehdä tehokkaimmin lukittavia tietosuoja-astioita käyttämällä.

 
Paperin tuhouksen turvaluokitus
 
Me tuhoamme silppuamalla turvallisesti ja valvotusti luottamukselliset paperit ja arkistot, esim. henkilö- ja asiakasrekisterit, sopimukset, pöytäkirjat, tositteet yms. Käytössämme on DIN 32757-standardin mukaiset turvallisuusvaatimukset täyttävä silppuri, joka ristiinsilppuaa materiaalin vähintään turvaluokka 3:n mukaiseksi silpuksi. Asiakirjojen hävitys voidaan tehdä myös tiukempien turvaluokitusten mukaisesti jos siitä erikseen sovitaan. Asiakirjojen hävitys voidaan tehdä tavalla joka täyttää kansainvälisten standardien kaikkein tiukimmatkin vaatimukset.

 
Asiakirjojen hävitys - kenelle ja miten ?
 
Astiapalvelu on vaivaton tapa hoitaa tuhottavien papereiden hävitys. Astian tyhjennys voidaan suorittaa säännöllisen tyhjennysrytmin mukaan tai sitten tilauksen perusteella. Teemme myös kertaluonteisia arkistojen ja asiakirjojen hävityksiä. Asiakirjojen hävitys voidaan tehdä yritysten ja julkishallinnon lisäksi myös kotitalouksille.

Keräysvälineet

 
172042  | Copyright © 2018 Safe Rec Oy
Yhteydenotto myyjään